Linka pomoci pri problémoch s hraním: 0800 800 900

Inštitút drogových závislostí
Hraničná 2
827 99 Bratislava
02 / 5341 7464

budova “starej nemocnice”
Psychiatrické oddelenie
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
048 / 433 5821

Odborný liečebný ústav
psychiatrický
Predná Hora č. 126
049 01 Muráň
058 / 486 6103 – 56
Súkromné zariadenie pre
liečbu závislostí
Osuského ul. č. 10
851 03 Bratislava
02 / 6224 6466

Načítava sa…